ENERGETSKA EFIKASNOST

 

1. Uštede energije

1.1. Uštede električne energije kroz primenu Philips svetlosnih rešenja

Philips Lighting je svetski lider u inovacijama u osvetljenju. Svi proizvodi zadovoljavaju sve propise Evropske unije. S obzirom da se očekuje dalji rast cena električne energije u našoj zemlji, prednosti savremenih rešenja će biti još izraženije.

Troškovi električne energije mogu biti značajno smanjeni na dva načina: jednostavnom zamenom sijalica u postojećoj instalaciji ili izborom prednosti koje pružaju najnovija rešenja u novoj instalaciji. Zamenom postojećih sijalica odgovarajućim Philips niže snage, smanjujete račun za utrošenu električnu energiju bez smanjivanja nivoa osvetljenosti.

Razlikujemo konvencionalna i LED svetlosna rešenja.

1.1.1. Uštede kroz primenu konvencionalnih Philips sijalica

Kroz koncizne i konkretne primere prikazaćemo vam uštede električne energije koje se mogu ostvariti putem instaliranja Philips sijalica. Prikazaćemo u uporednom pregledu sve koristi primene:

  • Inkandescentne (standardne) naspram kompaktnih (štedljivih sijalica)
  • TL-D naspram TL5 fluo cevi
  • Živina naspram natrijumove sijalice

Inkandescentne (standardne) naspram kompaktnih (štedljivih sijalica)

TL-D naspram TL5 fluo cevi

Živina naspram natrijumove sijalice

1.1.2. Uštede kroz primenu Philips LED sijalica

Philips LED sijalice koje štede energiju predstavljaju visoko kvalitetnu, ekološku alternativu inkandescentim (standardnim) sijalicama. Kako bi ispunio potrebe klijenata, Philips nudi najveći izbor LED sijalica, neprevaziđenih po kvalitetu i stilu.

LED (dioda koja emituje svetlost) je svetlosni izvor koji se lako uklapa u strujno kolo. Pošto LED-ovi osvetljavaju po principu pomeranja elektrona u poluprovodnom materijalu, emituju svetlost koja ne isijava toplotu, UV zrake i ne koriste opasne supstance.

Uzećemo za primer samo mali deo asortimana Philips LED sijalica, kako bismo na konkretnom primeru pokazali očite prednosti njihove upotrebe.

LEDspot (za rad na niskom naponu) umesto halogene sijalice od 35W

Snaga 5,5 – 35W
Životni vek: 25.000 h
Napon: 12V
Zamenom halogene sijalice od 35W za rad na niskom naponu Philips LED spot sijalicom od 5,5W uštedi se godišnje preko 100 kWh električne energije.*

LEDbulb umesto inkandescentne sijalice

Snaga: 6 – 48W
Životni vek: 15.000 h
Napon: 230V
Zamenom inkandescentne sijalice Philips LEDbulb sijalicom uštedi se preko 100 kWh električne energije godišnje.*

LEDspot (za rad na mrežnom naponu) umesto halogene sijalice od 35W

Snaga: 4 – 35W
Životni vek: 10.000 h
Napon: 230V
Zamenom halogene sijalice od 35W za rad na mrežnom naponu Philips LEDspot sijalicom od 4W uštedi se godišnje preko 100 kWh električne energije.*

* Kalkulacija je zasnovana na prepostavci da sijalica radi godišnje 4.000 sati

1.1.3. Uštede kroz primenu sistema za kontrolu osvetljenja

Ispravno upotrebljene tehnike kontrole mogu smanjiti troškove električnr energije za najmanje 30% u poređenju sa klasičnim prekidačima. Osvrnućemo se samo na neke standardne funkcije kontrole svetla.

Detekcija prisustva

Detekcija prisustva štedi energiju tako što osigurava da se svetlo upotrebljava samo onda kada je potrebno. Ona može gasiti svetlo u prostorima koje nisu u upotrebi.

Vezivanje za dnevno svetlo

Senzor svetla može gasiti svetiljke kako količina dnevne svetlosti raste i tako uštedeti velike količine energije. Svetiljke su potpuno ugašene kada dnevna svetlost dostigne ili pređe zadate nivoe osvetljenja. Sistem ima ugrađen uređaj koji sprečava lažne prekide kao što je prelazak oblaka preko sunca.

Konstantan nivo osvetljenja

Praksa dobrog osvetljenja zahteva da nivo osvetljenja ni u jednom trenutku ne bude ispod planiranog. Svetlosni senzor u centru prostorije prati nivo osvetljenja i prilagođava sve svetiljke dok se ne dostigne željeni nivo osvetljenosti.

1.2. Uštede energije kroz primenu AVE sistema za upravljanje objektima

1.2.1. Uštede električne i toplotne energije

Primenom sistema hotelskog menadžmenta i kućne automatike automatizuje se i pojednostavljuje upravljanje hotelom ili kućom, omogucava se znacajna ušteda elektricne energije i povecava se nivo komfora, postižu se manji tekuci troškovi, i zadovoljniji korisnici.

AVE sistemi za upravljanje objektima omogućavaju, između ostalog, regulaciju temperature i kontrolu brojnih električnih uređaja, te na taj način doprinose smanjenju potrošnje električne i toplotne energije i saglasno tome ostvarivanju finansijskih koristi usled racionalnije potrošnje i veće kontrole.

[/vc_column][/vc_row]