Osvetljenje Studentskog Centra – Novi Sad

Osvetljenje Studentskog Centra – Novi Sad

Najveće projekat Kompanije Blagojević d.o.o. Novi Sad u prošloj godini je bila sanacija osvetljenja u Studentskim Domovima po Vojvodini, koji posluju u sastavu Studentskog Centra sa sedištem u Novom Sadu. Ovom delimičnom ili potpunom sanacijom Studentskih Domova je obuhvaćemo 12 institucija: 23. Oktobar Novi Sad, Bajić Novi Sad, Dom A Novi Sad,  Dom B Novi Sad, Klara Novi Sad, Mihajlo Predić Zrenjanin, Nikola Tesla Novi Sad, Restoran2 Novi Sad, Sajmište Novi Sad, Upravna Zgrada Novi Sad, Vlahović Novi Sad i Zoran Đinđić Sombor, ukupno oko 60.000 kvadrata. Projekat je realizovan uz pomoć profesora i studenata sa Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu – departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacija, tako da je ovaj projekat imao i edukativnu dimenziju za neke buduđe inženjere elektro struke.

Obilazak Studentskih Domova pre sanacije je doveo do zaključka da budući akademski građani žive u neadekvatnim uslovima što se tiče količine i kvaliteta svetla, pa je sledio mukotrpan rad pripremanja projektne dokumentacije o zameni postojeg osvetljenja sa modernim konvencionalnim i LED svetiljkama. Svetlotehničkim merenjem tadašnjeg nivoa osvetljenosti domova je pokazalo da je tadašnji nivo osvetljenosti značajno manji od potrebnog minimalnog osvetljaja za tu vrstu objekata, a korišćeni izvori svetlosti su bili neadekvatni za namenu objekata.

Pored povećanja količine svetlosti, projektnim zadatkom je definisano da se i potrošnja električne energije značajno smanji. Oba ova projektna zadatka su ispunjena. Zbog uniformnosti objekata, u projektu su korišćeni svega 11 modela različitih Philips svetiljki sa konvencionalnim i LED izvorima svetlosti. Zbog namane objekata, izvođenje radova je moglo da se odvija samo u letnjim mesecima, kada većina studenata nije u svojim apartmanima. Prošlog leta je montirano preko 10.000 Philips svetiljki i svi poslovi su obavljeni u roku.

Nakon montaže svetiljki je rađeno svetlotehničko merenje, koje je pokazalo da je količina svetlosti znatno veća nego što je bila pre sanacije i da zadovoljava sve evropske norme za osvetljenje objekata ovih namena.