Uvedena ISO Standardizacija – ISO9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 50001

Prvi veći izazov za našu kompaniju u ovoj godini bila je sertifikacija ISO standarda u kojima smo prepoznali potencijal i priliku da svoje poslovanje, odnose sa klijentima kao i usluge podignemo na jedan još veči nivo i na tržištu se pozicioniramo kao lideri.

Svo naše poslovanje u 2017. godini se obavlja prema ISO standardima, a zvanično smo postali sertifikovani u sledećim oblastima:

  • Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015
  • Sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015
  • Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007
  • Sistema menadžmenta energijom ISO 50001:2011

Ovo je veliki korak napred u obezbeđivanju najkvalitetnije usluge našim klijentima i prepoznavanje Kompanije Blagojević kao najboljeg saradnika u osvetljenju i renomiranog distributera Philips rasvete.